گتر کوهنوردی
گتر در کوهنوردی به چه کاری می آید؟

گتر کوهنوردی و اهمیت آن !

قبل از کوهنوردی برایتان گفته ایم که باید لیستی از نیازمندی هایتان بنویسید.

همچنین باید اطلاعات زیادی کسب کرده باشید؛ خصوصا دررابطه با اصول تغذیه درکوهستان، اصول پیاده روی صحیح در کوهنوردی، لوازم کوهنوردی مثل کفش، کوله، دستکش و غیره.

اینکه اشاره کردیم کفش کوهنوردی هم فراموش نشود، از آنجایی که ممکن است در حین کوهنوردی خار و خاشاک، آب، برف، شن و ماسه وارد کفش هایتان شود. پس اینجا گتر به کار می آید، و حد فاصل بین کفش و شلوارتان می شود. اینجوری اجازه ورود چیزی به درون کفش تان نمی شود.

چرا همراه داشتن گتر در کوهنوردی اهمیت دارد؟

حتما روزهای برف و بارانی شده که در کوهنوردی آب به کفش شما وارد شده. همین باعث خیس شدن کفش تان هم شده! در چنین مواقعی گتر کوهنوردی که استفاده می کنید، حدفاصل بین کفش و شلوارتان شده و اجازه ورود چیزی به کفش تان نمی شود. گتر در واقع بیشتر از این ها در کوهنوردی کاربرد دارد. مثلا در تابستان یا بهار که کوهنورد همراهش می برد، بخاطر باران، شبنم گل می باشد که این باعث خیس شدن شلوار، جوراب و کفش تان می شود.

حالا فکر کنید پاهای نمناک، انگشتان سرد، شلوار پاره یا حتی سوراخی در شلوار گرتکس تان ممکن است چه فاجعه بزرگی به بار آورد.

انواع کاربردهای گتر در کوهنوردی چیست؟

گتر کوهنوردی

برای اجتناب از سرمازدگی پاها، درست ترین انتخاب گتر کوهنوردیست. پس باید بدانید که چه موقع، و چطور از آن استفاده کنید؟

متداولترین کاربرد این گترها در جلوگیری کردن از خیس شدن پا و کفش است. چون مانع ورود آب و برف آبکی به کفش می شود.

کاربرد دیگر آن که اشاره کردیم، جلوگیری از سرمازدگی‌ست. این گتر باید خشکی پا را در طول برنامه صعود تضمین کند. هم گرم باشد؛ که در موارد بیشماری از بروز سرمازدگی جلوگیری می کند. در ادامه اینکه گتر یک خصوصیتی که در این شرایط دارد، به نگهداری گرمای پا کمک کرده و خطر سردشدن پاها را تا حد زیادی کاهش می دهد. پا که خیس می شود، خون از حد معمول خیس تر شده و انگشتان گرم نمی شوند.

با استفاده از گتر می توان از فرسایش لباس ها جلوگیری کرد. تجارب بسیاری هست که سخمه کرامپون به یک شلواره کوه خوب گیر کرده  و آن را پاره کرده. پس با گتر چون جنس محکمی دارد، مقاوم بوده و پاره نمی شود. حتی اگر پاره هم شد، بهای یک گتر کمتر از شلوار کوه یا روکش کفش می باشد. بعد اینکه در هر صعود خراشی روی کفش ایجاد شده که همین گتر مانع از پیشامد شده است.

 

انواع گترها چیست؟

گتر کوهنوردی

 گتر کوتاه معمولا بین ۱۲ الی ۱۵ سانتی متر بالای کفش را می پوشاند. که برای جلوگیری از ورود برف و سنگ در تابستان مناسب هستند. اگر  برف عمیق باشد، در زمستان، کوهنورد مجبور به استفاده از گترهای استاندارد می شود. گترهایی که تا زیر زانو می توانند پا را بپوشاند. گترهای سوپر هم تمام کفش را از قسمت درز بین تخت و رویه تا زیر زانو می پوشانند.فقط قسمت تخت کفش آزاد است. لایه اضافی گرمایی هم که در داخل گتر می باشد، باعث گرمی بیشتر کفش و پا می شود.

چند نکته ای در استفاده از گتر :

  • اگر بارندگی شدید احتمال دادید باشد، گتر را زیر شلوار بارانی خود بپوشید.
  • سایز گتر را براساس سایز کفش انتخاب کنید. تسمه های پشت پا و قلاب گتر را طوری تنظیم کنید که پاهایتان راحت باشند.
  • سگک های گتر را هم به سمت بیرون ببندید،طوری که موقع راه رفتن به هم ساییده نشوند.